Cóż to takiego strona internetowa

Wiele słów w naszym obiegu zostało zapożyczonych z języka angielskiego, wiemy o tym i zauważamy ich obecność wokół nas. Zapewne już na stałe wpisały się one do polskich kanonów językowych, zajmując tam stałe miejsce.

Jednym z takich sformułowań jest web page, zwane po polsku po prostu stroną internetową. Jest to, zgodnie z definicją, dokument, który został napisany w języku HTML oraz dzięki wykorzystaniu serwerów WWW, udostępniony w internecie.

Ciekawostką, o której warto tutaj wspomnieć, jest fakt, iż to Tim Berners-Lee, został uznany za prekursora w tej dziedzinie i twórcę pierwszej strony internetowej. Po dziś dzień internauci mogą odnaleźć wspomniane dzieło Tima, jednakże znajdują się tam zdjęcie oraz informacje dotyczące parametrów komputera, na którym została stworzona pierwsza strona web.

W obecnych czasach, pojęcie web page, jest już tak oczywistym zjawiskiem, że nikogo ono nie zadziwia i wręcz nad tym tematem się nie zastanawiamy. Po prostu internetowa strona stała się środkiem i metodą docierania do ludzi, stała się też źródłem informacji, informacji dotyczących własnej działalności, zarówno tej firmowej jak i prywatnej.