Ekspansja amerykańskiej popkultury

Już w kilku miejscach pisaliśmy o tym, jak ważne z punktu widzenia kultury popularnej są Stany Zjednoczone. Tak na dobrą sprawę, tam wszystko się zaczęło. Wszystko za sprawą współczesnych mediów, które zostały przecież wymyślone właśnie przez Amerykanów. Od lat 50. można było tam zaobserwować dynamiczny rozwój telewizji, która stopniowo doskonaliła się pod względem technicznym i oferowała widzom coraz atrakcyjniejsze treści.

Równocześnie coraz większą rolę odgrywała szeroko rozumiana rozrywka, bo bardzo szybko odkryto, iż telewizja jest dla niej doskonałym wprost nośnikiem. Zachodnia Europa nie miała zamiaru pozostawać w tyle. Najpierw Wielka Brytania z uwagi na brak bariery językowej zaczęła przejmować wzorce amerykańskie, a z czasem dały one znać o sobie także we Francji, w Niemczech czy we Włoszech. Inaczej sprawy miały się w demoludach, które swoją kulturę masową zaczęły budować dopiero po upadku komunizmu i przemianach polityczno-gospodarczych. Dziś amerykańska popkultura jest ogólnodostępna dla wszystkich odbiorców.