Eutanazja

Skrócenie życia człowieka cierpiącego to temat dotykający głównie tę część społeczeństwa, która większość swojego czasu spędza w szpitalu, cierpi na różnego rodzaju schorzenia lub przekroczyła wiek nawet minimalnej sprawności. O eutanazję występują najczęściej osoby, którym nie daje się szans na wyzdrowienie.

Proszą o przerwanie bólu farmakologicznie przyspieszając śmierć. W przypadku nieprzytomnego pacjenta taką decyzję podjąć może także rodzina lub lekarz.

Jedynym krajem europejskim, gdzie eutanazja jest dozwolona prawnie jest Holandia. W polskim kodeksie określana jest jako zabójstwo i jest wykonywana nielegalnie.

Dla jej zwolenników człowiek powinien mieć prawo decydować o każdym aspekcie swojego życia, także o śmierci. Kontrargumentami są przede wszystkim motywy etyczne oraz religijne, choć od połowy XX wieku liczba lekarzy popierających ją wciąż rośnie.

Zwolennicy eutanazji mówią głównie o umieraniu w świadomości z honorem. Przeciwnicy natomiast powołują się na względy moralne wskazując na to, że człowiek w żadnym wypadku nie powinien posiadać prawa do decydowania o życiu lub śmierci swojej czy też innych osób.