Grafika rastrowa

W latach 70-tych pojawiła się nowoczesna na tamte czasy grafika rastrowa, która po dziś dzień, jest tak naprawdę wszechobecną formą, służącą do przedstawiania i korygowania cyfrowego obrazu. Spróbujmy sobie w kilku słowach wyjaśnić, na czym ona polega. Za pomocą odpowiedniej siatki, siatki pionowo-poziomej, która charakteryzuje się odpowiednio zakolorowanymi pikselami widocznymi na komputerowym monitorze lub drukarce, przedstawiony zostaje obraz. Przykładem takiego rodzaju grafiki, są cyfrowe zdjęcia z aparatu.

Do obsługi tego rodzaju grafiki, powstały programy graficzne, których funkcjonalności dedykowane są właśnie działaniom we wspomnianym zakresie. Ich kolejne modyfikacje umożliwiają nie tylko tworzenie, ale także i korygowanie posiadanych obrazów, pozwalając na osiąganie spektakularnych efektów końcowych. Obraz dzięki programom rastrowym ma możliwość zamiany na ruchomą grafikę, na tworzenie animacji. Kolejne rozwiązania pozwalają na pracę w grafice 3D, która stała się już przecież czymś wręcz standardowym.