Jakie są rodzaje niepełnosprawności?

Definicja niepełnosprawności jest bardzo złożona. Z tego powodu przyjęto określony podział form niepełnosprawności. Warto bowiem pamiętać, że osoba niepełnosprawna może posiadać najprzeróżniejsze dysfunkcje organizmu, dlatego nie można sklasyfikować niepełnosprawności jednoznacznie. Obecnie wyróżnia się obniżoną sprawność sensoryczną.

Pod tym pojęciem należy rozumieć znaczące uszkodzenie funkcji sensorycznych lub całkowity ich brak. Do tej grupy zaliczają się osoby niewidome czy głuchonieme. Do form niepełnosprawności zalicza się także obniżoną sprawność intelektualną. Przykładem może być chociażby upośledzenie umysłowe.

Niepełnosprawność to również nieprawidłowe funkcjonowanie społeczne. Trzeba pod tym rozumieć wszelkie zaburzenia zdrowia psychicznego czy równowagi nerwowej. Do osób niepełnosprawnych należy zaliczyć również i takich, którzy posiadają ograniczoną sprawność ruchową czy psychofizyczną. Nieco odrębnym pojęciem niepełnosprawności jest mózgowe porażenie dziecięce.