Kryzys wiary

Nie da się ukryć, że dzisiejszy świat przechodzi pewne trudności w zakresie wiary w Boga, w moralność człowieka oraz w sens życia istot ludzkich na ziemi. Współczesne życie nastręcza nam tak trudnych do rozwiązania sytuacji, że ludzie tracą wiarę w ludzi, a co za tym idzie często także w Boga. W przypadkach skrajnych ludzie odgradzają się zupełnie od duchowej strony życia, a często także od ludzi. Żyją samotnie, nie chcą w nic wierzyć, w skutek czego zdarza się, że zapominają także o drugiej osobie jako o bycie czującym, myślącym i współistniejącym.

Kryzys wiary w Boga bowiem każe odrzucić także wiarę w człowieka. Przestajemy być dla siebie bliźnimi, a stajemy się elementami w życiu służącymi do określonych celów. Dlaczego tak często dziś wyrzekamy się wiary w dobro i szczęście na ziemi? Powodów jest na pewno wiele, ale jednym z najczęstszych stało się obwinianie Boga za wszystkie problemy współczesnego świata. Wtedy też najczęściej pada pytanie o to dlaczego Bóg pozwolił na śmierć niewinnej osoby lub na straszną katastrofę naturalną.

Aby odpowiedzieć na to te pytania, zrozumieć sposób działania Boga oraz zrozumieć istotę wolnej woli człowieka, którą go Bóg obdarzył należy naprawdę chcieć, poświęcić na poznanie wiele pracy i siły rozumu oraz serca, a na to przecież we współczesnym świecie mamy coraz mniej czasu.