Laicyzacja społeczeństwa

W dzisiejszych czasach obserwujemy powszechne i szybko postępujące zeświecczenie społeczeństwa. W odróżnieniu od podobnych przypadków z przeszłości współczesna laicyzacja nie jest podyktowana żadnymi naciskami politycznymi czy też zmianami ideologii.

Laicyzacja może mieć wiele powodów oraz odmian. W polityce realizowana jest świadomie przez strony, których zamierzeniem jest minimalizacja wpływu religii na kwestie dotyczące państwa, polityki międzynarodowej czy też społecznej.

W rozumieniu socjologii zeświecczenie społeczeństwa polega na rozluźnianiu się więzi między wyznawców danej religii a instytucjami religijnymi. Przejawia się to głównie w malejącej frekwencji w ramach praktyk religijnych, nie aplikowaniem norm wierzeniowych w codzienne życie oraz nie podtrzymywaniu i wypieraniu się wcześniej wyznawanej wiary.

Społeczny problem laicyzacji obserwujemy w naszych czasach na rozmaitych płaszczyznach. W Polsce wielu ludzi dąży dziś do całkowitej odrębności spraw państwowych oraz spraw kościelnych, jak to miało miejsce we Francji w roku 1905.