Pracownik również ma swoje prawa

Wiele osób nadal boi się odezwać, a już szczególnie zacząć przeciwdziałać dyskryminacji swojej osoby i współpracowników. Ciągła walka o stanowiska, wyścig szczurów i brak ciekawych stanowisk pracy sprawiają, że wolimy tkwić w tym miejscu, w obawie przed utratą pracy. Niestety nie jest to dobre działanie, bowiem nic w ten sposób nie zyskamy, a tylko możemy stracić. Nie tylko nerwy i zdrowie, ale przede wszystkim czas, który można poświęcić na rozwijanie swoich umiejętności, a nie ciągłe podcinanie skrzydeł.

Dlatego jeśli staliśmy się ofiarą dyskryminacji lub jesteśmy świadkami podobnych działań niezwłocznie należy działać. Istnieje kilka miejsc, w których można szukać pomocy i zgłosić zaistniałą sytuację. Pierwszym są związki zawodowe, jednak nie każda firma prowadzi takie instytucje. Dlatego warto zgłosić się do Państwowej Inspekcji Pracy lub Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Gdzie otrzymamy fachową pomocą i wskazówki, jak postępować z pracodawcą w danej sytuacji.