Schizofrenia a niepełnosprawność

Schizofrenia zalicza się do jednych z najczęściej diagnozowanych chorób psychicznych. Jej przebieg jest bardzo zróżnicowany. Choroba jest bardzo trudna do wyleczenia.

Zazwyczaj diagnozowana jest u osób młodych. To właśnie w tej grupie schizofrenia często upoważnia do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności. Uważa się, że przebieg tej choroby jest znacznie cięższy u mężczyzn niż u kobiet.

W wielu przypadkach konieczna jest hospitalizacja. W większości przypadków choroba przebiega etapami, z nagłymi jej „rzutami”. Zdarzają się jednak przypadki schizofrenii przewlekłej.

Wówczas objawy występują praktycznie przez cały czas. Zaobserwowano, że osoby ze schizofrenią narażone są na współwystępowanie wielu innych chorób. Do nich zalicza się choroby somatyczne np.

serca, układu oddechowego. Znacznie częściej występują różnego rodzaju infekcje. Osoby ze schizofrenią często podejmują próby samobójcze.

Z tego powodu konieczny jest niemalże ciągły nadzór nad chorymi.