Skala Barthel

Niepełnosprawność oceniana jest według międzynarodowych kryteriów. A do takich zalicza się chociażby skalę Barthela. Na jej podstawie określa się stopień sprawności danej osoby oraz definiuje się zapotrzebowanie na opiekę. Skala Barthel jest niezwykle złożona. Pod uwagę bierze się m.in. możliwość samodzielnego jedzenia, kąpania się, ubierania czy pielęgnacji ciała.

Są to typowe czynności dnia codziennego, które zdrowa osoba może wykonać samodzielnie. Maksymalną ocenę, jaką można uzyskać na podstawie tej skali jest 100 punktów. W przypadku trudności z wykonaniem danej czynności, liczba punktów ulega zmniejszeniu. Obecnie stosuje się trzy przedziały ocenowe. Jeżeli wynik oscyluje w granicach 0-20 punktów, oznacza to, że dana osoba jest całkowicie niesamodzielna. Wynik 20-80 oznacza, że konieczna będzie pomoc w wykonywaniu poszczególnych czynności. Jeżeli wynik wynosi 80-100 jest to równoznaczne z tym, że potrzebna będzie jedynie niewielka pomoc w danych czynnościach dnia codziennego.