Skala Berga

Inną międzynarodową skalą, która służy ocenie niepełnosprawności jest skala Berga. W tym przypadku oceniana jest wyłącznie sprawność ruchowa. Podobnie jak w przypadku skali Barthela, również i tutaj osoba niepełnosprawna wykonuje zadania i czynności dnia codziennego.

Do jednych z takich zadań zalicza się chociażby stanie bez pomocy, wejście na schodek, obrót czy zmiana pozycji z siadu do pozycji wyprostowanej. Za każde wykonane zadanie przyznawane są punkty, przy czym maksymalnie można uzyskać 4 punkty jedną czynność. Maksymalną oceną w skali Berga jest 56.

Jeśli niepełnosprawny uzyskał wynik 0-20 będzie to oznaczać, że jest on całkowicie zależny od wózka. Wynik 21-40 można interpretować, że osoba może przemieszczać się z jakąkolwiek pomocą. Najwyższy wynik mieszczący się w przedziale 41-50 oznacza, że dana osoba jest w pełni sprawna i niezależna.

Skala Berga umożliwia zatem dokładną ocenę poziomu niepełnosprawności. Skala ta z powodzeniem stosowana jest w wielu krajach na świecie.