Spojrzenie w przyszłość

Odzyskać wzrok to marzenie wielu, które do niedawna było niemożliwe do zrealizowania. Jednak już nie długo będzie można tego dokonać. Bowiem stworzono prototyp urządzenia, które ma pomóc osobom w poruszaniu się i kontakcie z bliskimi. Skonstruowane bioniczne oko to kolejny przełom w dziedzinie technologii. Dzięki zastosowaniu tego „cudu”, osoby niewidome mają szanse dostrzec przedmioty, ludzi, kształty oraz kolory.

Choć nie jest to idealne odzwierciedlenie obrazu, ale z pewnością ogromny postęp i pomoc dla niewidomych osób. Działanie urządzenia opiera się na połączeniu dwóch wspólnie działających urządzeń. Pierwsze to wszczepiany, elektroniczny aparat, który umiejscawia się w czaszce, a drugie to specjalistyczne okulary. Są one wyposażone w kamerę, do przetwarzania i przesyłania obrazu do śródmózgowia (ośrodek wzroku). Ta technologia umożliwia odzyskanie wzroku, który jest niewątpliwe najważniejszym zmysłem człowieka. Można stwierdzić, że podpis elektroniczny był początkiem dobrych zmian.

A dalsze modyfikacje z pewnością pozwolą na stworzenie idealnego mechanizmu, który pozwoli na całkowite odzyskanie wzroku.