Społeczne niedostosowania wśród dzieci i młodzieży

Wiele się dziś mówi o dysfunkcjonalności rodziny. Załamanie porządku, nie przestrzeganie norm społecznych czy też poważne osłabienie więzi w podstawowych jednostkach społecznych skutkuje często brakiem umiejętności przystosowawczych dzieci. Problemy rodzinne w pierwszej kolejności objawiają się w problemach z nauką i kłopotach wychowawczych w szkole. Dzieci mają problemy z przyswojeniem informacji, pamięcią oraz utrzymaniem poziomu skupienia podczas choćby jednej godziny lekcyjnej.

Sytuacja taka wymaga poświęcenia uwagi przez nauczyciela oraz chęci pracy z pedagogiem szkolnym. W ostatnich latach zaobserwować można także gwałtowny wzrost przestępczości wśród nieletnich. To także często następstwo nieuregulowanego życia rodzinnego. Młodzież samodzielnie borykająca się z problemami życia codziennego łatwo uzależnia się od alkoholu i narkotyków, za wszelką cenę szuka przynależności do grupy, a wielu jej przedstawicieli dla grona kolegów z podwórka zrobi wszystko.

Takie podejście z kolei skutkuje wzrostem przestępczości, alkoholizmu oraz bezrobocia w życiu dorosłym.